vitalmax การวินิจฉัยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

vitalmax การวินิจฉัยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction หรือ ED) เป็นเรื่องง่าย แต่การบ่งชี้ว่าทำไมผู้ชายคนหนึ่งถึงเกิดนกเขาไม่ขันขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่ามาก การระบุสาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมักเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ตามด้วยการตรวจร่างกาย และบางทีอาจมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือการแยกแยะว่าผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอื่น ๆ หรือไม่ เช่น การหลั่ง การถึงจุดสุดยอด หรือความต้องการทางเพศ vitalmax.

vitalmax

 

vitalmax โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

สาเหตุของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ส่วนใหญ่มักจะมีหลายสาเหตุร่วมกัน ปัจจัยที่เป็นหลายสาเหตุ ได้แก่
1.) ระดับฮอร์โมนเพศชายที่ลดลง เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น พบว่าผู้ชายอายุ 60-70 ปี จะมีโอกาสที่จะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากถึงร้อยละ 73
2.) ผู้ชายที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง พบว่าเป็นสาเหตุของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ถึงร้อยละ 70 ของผู้ป่วยกามตายด้าน เช่นvitalmax
– ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคของสมอง เนื้องอกสมอง โรคลมชัก อัมพาต พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โรคของไขสันหลัง
– โรคหัวใจและหลอดเลือด ทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศน้อยลง
– ความดันโลหิตสูง ทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศน้อยลง
– โรคเบาหวานที่เป็นมานานกว่า 10 ปี ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนทางเส้นประสาทและหลอดเลือดแข็ง หากเป็นที่อวัยวะเพศก็จะทำให้เกิดกามตายด้านได้
– ต่อมลูกหมากโตvitalmax
– มะเร็งต่อมลูกหมาก
– โรคพิษสุราเรื้อรัง
3.) การผ่าตัดหรืออุบัติเหตุที่มีผลต่อเส้นประสาทที่ไปควบคุมการแข็งตัวขององคชาต เช่น การผ่าตัดในเชิงกราน การผ่าตัดต่อมลูกหมาก การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายของเส้นประสาททำให้เกิดกามตายด้าน
4.) ยาที่กินเข้าไป เนื่องจากยามีหลายชนิดที่อาจจะทำให้ความต้องการทางเพศลดลง หรือเกิดกามตายด้าน เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาแก้ซึมเศร้า ยาขับปัสสาวะ ซึ่งไปขับธาตุสังกะสีออกจากร่างกาย
5.) การได้รับรังสี การฉายแสง
6.) พฤติกรรมในการดำรงชีวิต ได้แก่
– การสูบบุหรี่จะมีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสูงกว่าคนไม่สูบ
– การดื่มสุราติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ง่าย
– ผู้ที่ออกกกำลังกายเป็นประจำจะมีปัญหาน้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย
– ผู้ชายที่ขี่จักรยานทางไกล หรือขี่มอเตอร์ไซต์เป็นเวลานานมักจะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
7.) เกิดจากสภาพจิตใจ พบว่าปริมาณร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วยกามตายด้าน มีสาเกตุมาจากความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัวความล้มเหลวทางเพศสัมพันธ์ ความรู้สึกผิดในใจ หรือถูกตำหนิจากคู่ครอง ทำให้หมดความมั่นใจ หรืออาจเกิดความเครียดจากการทำงาน หรือถูกสอนมาผิดๆ ตั้งแต่วัยเด็ก vitalmax.